بتن‌ریزی شناژ کناری در زیرگذر شهید بهشتی تبریز

معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۸ از بتن‌ریزی شناژ کناری در زیرگذر شهید بهشتی جنوبی خبر داد.

به گزارش شهریار، اورنگ رسولی ضمن اعلام خبر فوق افزود: با توجه به فرسودگی نرده‌های این زیرگذر و به منظور ساماندهی و ایمنی‌بخشی به زیرگذر، عملیات زیرسازی و نصب نرده‌های جدید را از هفته‌های گذشته آغاز کردیم تا در راستای پیشگیری از مخاطرات احتمالی، اقدامات لازم را انجام دهیم و در این راستا طی روز اخیر،  آرماتوربندی شناژ کناری زیرگذر شهید بهشتی را تکمیل و بتن‌ریزی شناژ کناری را جهت نصب نرده‌های جدید انجام می‌دهیم.