فرماندار کرمان:

با همکاری شهرداری و شرکت توزیع برق پروژه بزرگ روشنایی معابر شهر کرمان به مناقصه گذاشته می شود

علی بابایی فرماندار کرمان در جلسه روشنایی معابر شهر کرمان گفت: مردم نجیب کرمان لایق بهترین امکانات و خدمات هستند.

وی با اشاره به اهمیت روشنایی معابر از آن بعنوان حداقل و کمترین خدمات دولت به شهروندان ذکر کرد که در سالهای گذشته بدلیل مسائل متعدد از جمله عدم وجود اعتبار کافی دچار اشکالات و نواقص  فراوانی بوده است.
فرماندار کرمان تصریح کرد: شهر کرمان بواسطه وجود مزار شهید سردار سلیمانی جایگاه ویژه و متفاوتی پیدا کرده است.
وی ادامه داد: در بازه زمانی پس از شهادت سردار سلیمانی شهر کرمان مهمانانی از سراسر کشور و حتی جهان داشته است که  لازم است خدماتی در شأن نام  سردار سلیمانی و مردم نجیب کرمان به میهمانان ارائه شود.
وی با تأکید بر این نکته که با وجود همه ی مشکلات اقتصادی لازم است روشنایی معابر شهر کرمان دچار تحول اساسی شود اظهار داشت:
امنیت ، زیبایی و جلوه یک شهر منوط به وجود نور کافی و استاندارد شهری آن است، با همکاری شهرداری و شرکت توزیع برق پروژه بزرگ روشنایی معابر شهر کرمان به مناقصه گذاشته می شود، پیش بینی می شود برای رینگ های ورودی های شهر تا بهشت زهرا نیاز به اعتبار ی بالغ بر سی میلیارد تومان باشد .
فرماندار کرمان افزود: در راستای زیبا سازی و افزایش ایمنی در راستای اجرای طرح روشنایی عیوب فنی و ظاهری تیرهای برق نیز برطرف و از لامپ های سالم و قابل استفاده در معابر فرعی بهره برداری می گردد، استفاده از لامپ های استاندارد و کم مصرف نیز باعث میشود تا حدود زیادی در مصرف انرژی نیز صرفه جویی شود.