عملیات باندینگ درختان در سطح منطقه ۱۴

منطقه 14 تهران

معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۱۴ از طرح باندینگ درختان با هدف کنترل و پایش عوامل خسارت زای گیاهی خبر داد.
به گزارش شهرداران و روابط عمومی منطقه ۱۴، علیرضا رباطی معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۱۴، به منظور کنترل و جلوگیری از شیوع عوامل خسارت زای گیاهی گفت؛ عوامل فضای سبز در سطح منطقه و نواحی اجرای عملیات باندینگ بر روی درختان نارون، چنار و صنوبر را آغاز نموده اند.
رباطی در ادامه افزود؛ ضمن پایش و شناسایی نقاط کنونی، با توجه به ترکیب آفت کش تدخینی و قارچ‌کش های مختلف مورد استفاده، آفات سوسک برگ‌خوار و پوست‌خوار درختان، همچنین بیماری مرگ هلندی نارون نیز تا حدود زیادی کنترل خواهد شد.
وی در ادامه اظهار کرد؛ تا کنون این عملیات بر روی ۵۳ اصله درخت در خیابان شهید شاه آبادی انجام پذیرفته است. هدف از اجرای عملیات باندینگ را حفاظت درختان در برابر عوامل خسارت زا، کنترل بیماری و پیشگیری از شیوع و ازدیاد آنها در سال آینده عنوان کرد و اظهار داشت: آفت برگخوار نارون یکی از آفات شایع در فضای سبز شهر تهران محسوب می شودکه فرم زمستان گذران آن زیر پوسته های تنه درختان نارون و اطراف طوقه استقرار یافته

این اقدام علاوه بر حفظ ذخایر ارزشمند درختان نارون و صنوبر موجب پیشگیری و افزایش مقاوت این گونه‌های گیاهی در برابر آفات پوستخوار و چوبخوار و نیز کنترل شیوع حشرات و آفات بویژه با گرم‌تر شدن هوا می‌شود، افزود: این عملیات با نظارت کارشناسان گیاهپزشکی نواحی تحت نظر مرکز تام فضای سبز و توسط نیرو‌های خدوم آموزش دیده تا اتمام و تکمیل درختان هدف در محدوده معابر بزرگراهی اصلی و فرعی و نقاط شناسائی شده، چون بسیج، محلاتی، بلوار پاسدار گمنام، پرستار، ابوذر، نبرد و.