رئیس شورای اسلامی بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ:

بالای ۹۰% زمین‌های شهرستان کوهرنگ فاقد سند رسمی است

خدادادی حضور فرماندار در جلسات شوراهای اسلامی را درخواست و افزود: اطلاع رسانی دقیق به مردم در خصوص  مراحل اجرای پروژه ها، افزایش ضریب ورزشی و زیرساخت ورزشی و توجه و پیگیری  سند توسعه شهرستان کوهرنگ باید در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان‌ها، محسن خدادادی رئیس شورای اسلامی بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ در جلسه کارگاه آموزشی شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای شهرستان کوهرنگ خاطر نشان کرد: بازنگری طرح های هادی روستاهای شهرستان کوهرنگ، تکمیل زیر سازی و جدول بندی کوچه ها و تعیین تکلیف  مجری رسیدگی به  جاده های آنتنی روستا باید در دستور کار قرارگیرد.

وی افزود: با توجه به اینکه  اعتبارات تخصیصی به شهرها و روستاها بر اساس سرشماری می باشد لازم است سرشماری جدید نفوس و مسکن صورت گیرد و به مسئولین کشوری اعلام گردد وضع قوانین به صورت منطقه ای باشد به این دلیل که  بسیاری از قوانین در شهرستان های محروم قابلیت اجرایی نداشته و منجر به مهاجرت می‌شوند.

خدادادی ضرورت رفع موانع درساخت و ساز و تغییر کاربری و الحاق زمین ها را مطرح و افزود: بالای ۹۰% زمین های شهرستان کوهرنگ فاقد سند رسمی می باشد و همین موضوع باعث کاهش اشتغال زایی گردیده.

وی تصریح کرد: اعتبارات در نظر گرفته شده برای زلزله شهرستان کوهرنگ و پیگیری چهاربانده شدن محورارتباطی فارسان – کوهرنگ  باید پیگیری گردد.

خدادادی حضور فرماندار در جلسات شوراهای اسلامی را درخواست و افزود: اطلاع رسانی دقیق به مردم در خصوص  مراحل اجرای پروژه ها ، افزایش ضریب ورزشی و زیرساخت ورزشی و توجه و پیگیری  سند توسعه شهرستان کوهرنگ باید در دستور کار قرار گیرد.