معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری از خط پدافندی انتقال آب به شهر یزد بازدید کرد.

بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزداز خط پدافندی انتقال آب

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب استان یزد:محمدجواد ابوالحسینی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری از روند اجرای خط انتقال آب در شرایط اضطراری بازدید نمود و پیمانکار را به ارائه گزارش میزان پیشرفت پروژه به صورت روزانه وهمچنین گزارش مقایسه ای به صورت هفتگی ملزم نمود. وی همچنین نسبت به هماهنگی های  لازم با […]

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب استان یزد:محمدجواد ابوالحسینی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری از روند اجرای خط انتقال آب در شرایط اضطراری بازدید نمود و پیمانکار را به ارائه گزارش میزان پیشرفت پروژه به صورت روزانه وهمچنین گزارش مقایسه ای به صورت هفتگی ملزم نمود.

وی همچنین نسبت به هماهنگی های  لازم با ارگانها جهت اجرای هرچه سریعتر پروژه تاکید نمود.