بازدید فرماندار کرمان از شبکه دامپزشکی استان کرمان

علی بابایی فرماندار کرمان به مناسبت 14 مهر ماه روز دامپزشکی، از اداره کل دامپزشکی استان و شبکه دامپزشکی شهرستان بازدید کرد.

در این دیدار فرماندار کرمان ضمن تبریک روز دامپزشکی به دکتر رشیدی مدیرکل دامپزشکی استان، معاونین و کارکنان شبکه دامپزشکی استان و شهرستان با قدردانی از زحمات پرسنل ابراز داشت: کنترل بیماری های دامی موجب افزایش تولیدات در این زمینه می شود. همچنین برنامه های ملی مبارزه با هاری، تب مالت، سل و بسیاری از اقدامات دیگر در شهرستان کرمان بعنوان وسیع ترین شهرستان کشور نه تنها در کاهش تهدیدات بیماری های  مشترک انسان و دام بسیار حیاتی است، بلکه  به افزایش بهره­ وری صنایع دام  ورونق اشتغال می شود.
وی  افزود: با توجه به این وسعت  فعالیت در شهرستان کرمان خدمات بهداشتی و بازرسی مواد غذایی سهم شایانی را در کاهش بیماری های ناشی از غذا و دیگر تهدیدات مشترک انسان و دام دارد، که البته به همت کارکنان شبکه دامپزشکی شهرستان کرمان در تمام این زمینه ها از جایگاه خوبی برخوردار هستیم.
در این دیدار دکتر رشیدی از تلاش ها و حمایتها ی فرماندار کرمان از حوزه دامپزشکی قدردانی نمود. خانم دکتر زینلی نیز ضمن قدردانی از حضور دکتر بابایی در اداره کل و شبکه دامپزشکی گفت: این قبیل اقدامات باعث ایجاد روحیه و انگیزه در کارکنان  می شود.همچنین تاکید کرد:شبکه دامپزشکی شهرستان کرمان با توجه به محدودیت نیرو و امکانات و وسعت شهرستان، به لحاظ علکرد و کنترل بیماریهای دام و طیور و نظارت بر فراورده های خام دامی ازجایگاه خوبی در استان برخوردار است.