بازدید فرماندار قرچک از گلخانه روستای صالح آباد

علیرضا فاتحی نژاد فرماندار بهمراه قیصرپناه بخشدار با حضور در روستای صالح آباد از گلخانه خیار و توت فرنگی این روستا بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری قرچک، فرماندار قرچک در این بازدید با بیان اینکه بخش گلخانه ظرفیت‌های فراوانی برای تقویت زیرساخت اقتصادی و تامین امنیت غذایی دارد بر لزوم استفاده از دانش و فن آوری های روز در بخش کشاورزی شهرستان  برای افزایش میزان تولید و افزتیش درآمد کشاورزان و همچنین کاهش مصرف آب تاکید کرد.
فاتحی نژاد در پایان بازدید با استماع درد دل تولیدکننده قول مساعدت برای رفع مشکلات این واحد تولیدی را داد.