بازدید فرماندار از کارگاه فرآوری بادام زمینی در روستای پس پشته شهرستان مینودشت

فرماندار مینودشت به همراه امام جمعه محترم شهرستان و معاون برنامه ریزی فرمانداری در راستای حمایت از صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات کشاورزی در پی دهگردشی های گذشته از کارگاه فرآوری محصولات بادام زمینی و رفع مشکلات و موانع موجود جهت راه اندازی آن در روستای پس پشته بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مینودشت؛ محمد تقی قزل سفلی فرماندار شهرستان مینودشت اظهار داشت: پیگیری رفع مشکلات این کارگاه از طریق ادارات مرتبط که علاوه بر خرید محصول بادام زمینی شهرستان و تامین بخشی از بار از شهرستانهای همجوار که با سرمایه گذاری شخصی صورت گرفت ۵ نفر به صورت مستقیم و ۳۰ نفر به صورت غیر مستقیم که عمدتا بانوان را پوشش می دهد ایجاد نموده است.

فرماندار مینودشت ادامه داد: این مهم علاوه بر تقویت صنعت کشاورزی در این حوزه می تواند به عنوان یک الگوی موفق و پیاده سازی پروژه پیشرفت جهادی با الهام از تجربیات مهم در سایر روستا البته با ارائه تسهیلات گسترش داد.