بازدید رئیس اتاق بازرگانی تبریز از پروژه‌های سرمایه‌گذاری شهر

مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تبریز به همراه رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز از پروژه های قابل سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی بازدید کردند.

به گزارش شهریار، رضا خلیلی مدیر عامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری تبریز در این بازدید با اشاره به ظرفیت های مناسب سرمایه گذاری شهری در تبریز، گفت: همکاری سودمند سازمان سرمایه گذاری و اتاق بازرگانی در راستای توسعه سرمایه گذاری در شهر، با در نظر گرفتن نقش مهم اتاق بازرگانی در رویدادهای اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.

وی با اشاره به تدوین بسته های سرمایه گذاری در بخش های مختلف ادامه داد: برپایی جلسات مشترک و رسیدن به یک تفاهم نامه مطلوب همکاری برای توسعه پایدار شهری و امکان بهرمندی از سرمایه های بخش خصوصی و تعامل بیشتر با سرمایه گذاران از اهداف اصلی سازمان به شمار می آید.

در این بازدید یونس ژائله رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز نیز ضمن استقبال از طرح های مشارکتی در نظر گرفته شده، گفت: مجموعه سرمایه گذاری شهرداری، بسته ها و پیشنهادات خود را مطابق با بخش های مختلف اتاق بازرگانی ارائه دهد تا امکان جلب نظر سرمایه گذاران علاقمند بخش خصوصی در این مجموعه فراهم شود.

وی در پایان بازدید ابراز امیدواری کرد این همکاری دوجانبه بعنوان یک گام مهم در جهت توسعه و تعالی شهر و رونق اقتصادی آن تلقی شود.