بازدید بخشدار آفتاب و جمعی از مسئولین استانداری تهران از غرفه تولیدات صنایع تزئینی و برنزی در بخش آفتاب

جمالی نژاد رئیس سازمان دهیاری ها و شهرداری های کشور ، موسوی مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری تهران و مطلبی نژاد بخشدار آفتاب و جمعی از مدیران استانداری تهران ازغرفه تولیدات صنایع تزئینی و برنزی بخش آفتاب در جشنواره نمانام بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی بخشداری آفتاب: مطلبی نژاد بخشدار آفتاب در حاشیه این بازدید توضیحاتی درخصوص تعداد اشتغالزایی و کارآفرینی این صنعت در سطح بخش، بهره مندی از فناوری های دانش بنیان در تولید مصنوعات فلزی تزئینی و قطعات بلوری جانبی محصولات ارائه نمود، وی اظهار داشت بخش آفتاب با ۷۰۰۰ هکتار سطح زیر کشت گندم و مزارع پهناور سبزی و صیفی قطب کشاورزی پایتخت محسوب و همچنین صنایع چوب از دیگر محصولات تولیدی این بخش است که به سبب محدودیت فضا امکان نمایش آنها محیا نگردید.