بازدید ایمنی کارشناسان آتش نشانی ساری از موزه ها و اماکن تاریخی

کارشناسان آتش نشانی ساری از موزه ها و اماکن تاریخی بازدید ایمنی انجام دادند.

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری ساری به نقل از روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ساری،کارشناسان اداره آموزش و پیشگیری این سازمان از موزه ها و اماکن تاریخی شهر ساری بازدید ایمنی به عمل آوردند.این بازدیدها با هدف افزایش ضریب ایمنی این اماکن جهت جلوگیری از وقوع حوادث احتمالی انجام شده است.