بازخوانی نمونه‌های ارزشمندی از آثار صوتی و تصویری استاد شهریار

شماری از آثار نادر صوتی و تصویری به‌ جا مانده از استاد شهریار به همت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز، بازخوانی و منتشر خواهند شد.

به گزارش شهریار، این آثار به صورت انحصاری در اختیار خانه موزه استاد شهریار، وابسته به مدیریت گردشگری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز است و کار بازخوانی و تبدیل آنها به عنوان یادگارهای ارجمندی از شهریار شعر و سخن، در دست انجام است.

این آثار شامل نوارهای کاست و تصویر دیدارهایی با استاد شهریار در خانه موزه ایشان است که با حضور چهره‌های مختلف فرهنگی و هنری و افراد سرشناس ثبت و ضبط شده است.

آثار یاد شده به همت مدیریت گردشگری سازمان و کمیسیون سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر تبریز در حال تدوین و آماده‌سازی است و به زودی توسط سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز برای بهره‌مندی پژوهشگران و علاقمندان منتشر خواهد شد.