تمهیدات شورای ششم و شهرداری در بارندگی اخیر

رییس شورای اسلامی شهر یزد

به گزارش شهرداران و علی رغم بارندگی زیادی که طی دو روز اخیر در یزد شاهد آن بودیم تمهیدات شورای ششم و شهرداری در بارندگی اخیر اما آبگرفتگی کمتری در معابر شهری وجود داشت که به دلیل اصلاح کامل تعداد زیادی از میادین و نقاط مختلف شهر یزد و نتیجه برنامه ریزی شورای ششم در ماه های گذشته است.

عزیزالله سیفی رئیس شورای اسلامی شهر یزد افزود:در بارندگی های اخیر که طبق گزارش هواشناسی تا روز جمعه ادامه خواهد داشت،با توجه به برنامه ریزی و هزینه زیادی که  توسط شورای اسلامی شهر یزد شد، امسال کمترین مشکل آبگرفتگی را در معابر شهری داشتیم.

او ادامه داد: منکر مشکلات احتمالی نیستیم و هنوز در نقاط  معدودی در  شهر باید اصلاح کانال ها صورت گیرد اما  هر انسان منصفی تایید می کند که آبگرفتگی امسال نسبت به سالهای قبل بسیار انگشت شمار و ناچیز بود  و بیش از ۸۰۰ چاه جذبی در جای جای شهر حفر شد و روان آب به این چاه ها هدایت شد.

رییس شورای اسلامی شهر یزد گفت: با توجه به اینکه در بسیاری از نقاط شهر یزد و در دوره های گذشته کانال و جوی های آب حذف شده بود لذا در برخی از مناطق مثل بلوار امیرکبیر، احیا و  کانال کشی در دستور کار قرار گرفت و  با توجه به اینکه همه این اقدامات در زیر  زمین انجام می شود لذا میلیاردها تومانی که توسط شورا مصوب شد و شهرداری  یزد هزینه کرد ،دیده نمی شود و پیدا نیست اما در بسیاری از  نقاط شهر مشکل آبگرفتگی  را حل کرد.

سیفی گفت: به دلیل نبودن شیب مناسب در خیابان های شهر یزد،حذف کامل آبگرفتگی  تقریبا نا ممکن است اما به مرور و با تکمیل اقدامات انجام شده قطعا شاهد اصلاح بسیاری از نقاط خواهیم  بود و انشالله روزی برسد که  در معابر شهر یزد آبگرفتگی نداشته باشیم.

او بیان کرد: از همه عوامل شهرداری که نهایت تلاش خود را  دارند تا مردم مشکل کمتری داشته باشند تقدیر و تشکر می کنیم  و امیدواریم خدمت رسانی در شهر میراث جهانی یزد آنگونه که شایسته مردم است صورت گیرد و شاهد اقدامات بیشتری برای آسایش و راحتی مردم در محلات مختلف باشیم.