اولین جلسه قرارگاه ملی اشتغال استان کرمانشاه به ریاست معاون رئیس جمهور برگزار شد

در راستای پیشنهاد استاندار کرمانشاه و دستور رئیس جمهور؛ اولین جلسه قرارگاه ملی اشتغال استان کرمانشاه به ریاست معاون رئیس جمهور برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری کرمانشاه؛ معاون اجرایی رئیس جمهور در این نشست تاکید کرد: شرکت‌های بزرگ دولتی به صورت ویژه به اشتغال کرمانشاه توجه کنند.

نخستین قرارگاه ملی اشتغال استان کرمانشاه با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور و در راستای دستور رئیس جمهور در سفر استانی و با هدف رفع بیکاری، فعال کردن واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل و برداشتن موانع و مشکلات آنها برگزار شد.