اورهال و آماده سازی تجهیزات برف روبی سازمان مدیریت پسماند

تجهیزات برف روبی سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین اورهال و آماده سازی شد.

به گزارش شهرداران، به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین؛ با توجه به اینکه  درصد بالایی از اقدامات مربوط به برف روبی و یخ زدایی معابر توسط ماشین آلات و تجهیزات ویژه این کار صورت می‌گیرد اورهال، تعمیرات و نگهداری این تجهیزات از اولویت ویژه ای برخوردار می باشد.

در همین راستا و با توجه به شروع فصول سرد و با هدف ارائه خدمات به موقع و مناسب به شهروندان در هنگام بارش برف، سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین، اورهال و بروزرسانی تجهیزات ویژه برف روبی و یخ زدایی معابر را در دستور کار خود قرار داد.

این اقدام که توسط متخصصین واحد امور خدمات موتوری این سازمان صورت پذیرفت،  تجهیزات برف روبی و یخ زدایی از جمله تیغه های برف روب و نمک پاش های مکانیزه تحت تعمیرات اساسی قرار گرفتند.