دستور کار گروه فنی و عمرانی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران

انجمن تونل ایران و توسعه مناسبات و همکاری های مشترک

به گزارش شهرداران و روابط عمومی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، نشست مشترکی با حضور غلامرضا شمسی، رئیس هیئت مدیره انجمن تونل ایران؛ جعفر حسن پور، عضو هیئت مدیره انجمن و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران؛ مرتضی قارونی نیک، سرپرست کارگروه های تخصصی انجمن تونل و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت، امیدحسین […]

به گزارش شهرداران و روابط عمومی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، نشست مشترکی با حضور غلامرضا شمسی، رئیس هیئت مدیره انجمن تونل ایران؛ جعفر حسن پور، عضو هیئت مدیره انجمن و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران؛ مرتضی قارونی نیک، سرپرست کارگروه های تخصصی انجمن تونل و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت، امیدحسین ابیانه نظری، معاون مالی و پشتیبانی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران؛ محمدرسول دلفانی، مدیر مطالعات عمران، ترافیک و امور بحران مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران و حسین شورورزی، مدیرگروه مطالعات فنی و عمرانی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران برگزار شد.در ابتدای نشست، امیدحسین ابیانه نظری، معاون مالی و پشتیبانی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، ضمن خیرمقدم به رئیس و اعضای هیئت مدیره انجمن تونل ایران، به آمادگی کامل این مرکز در توسعه همکاری‌های مشترک با انجمن تونل ایران اشاره داشت. در ادامه، غلامرضا شمسی، رئیس هیئت مدیره انجمن تونل ایران با بیان اینکه این انجمن، عضو رسمی انجمن بین المللی تونل (ITA) است، به تشریح اهداف و فعالیت‌های انجمن تونل ایران اشاره داشت.

رئیس انجمن تونل ایران، تجهیزات و روش های نوین اجرایی، کاهش آلودگی هوا، ترافیک و مسائل زیست محیطی، افزایش کیفیت ساخت را از جمله اهداف انجمن تونل ایران برشمرد. در ادامه، جعفر حسن پور، عضو هیئت مدیره انجمن و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، به برگزاری رویداد علمی مورخ ۲۷ آذرماه سال جاری (۱۸ دسامبر) با حضور متخصصین روسی و مشارکت دانشگاه تهران اشاره داشت و بر لزوم همکاری مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در برگزاری بهتر رویداد مذکور تاکید داشت.در ادامه، محمدرسول دلفانی، مدیر مطالعات عمران، ترافیک و امور بحران مرکز مطالعات، ضمن بیان اولویت‌های پژوهشی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، بر توسعه پایدار شهری با توجه به فضاهای زیرزمینی اشاره داشت و ظرفیت همکاری های مشترک را بسیار خوب ارزیابی کرد.در پایان نشست، حسین شورورزی، مدیرگروه مطالعات فنی و عمرانی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران خاطرنشان کرد: زمینه های تخصصی بسیار زیادی جهت مشارکت و همکاری دو جانبه میان مرکز و  وجود دارد. از جمله این زمینه ها، مشارکت در برگزاری رویداد تخصصی ۲۷ آذرماه، حضور موثر انجمن تونل ایران در پانزدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری، تعریف پروژه های مطالعاتی مشترک با توجه به احصای نیاز بخش های تخصصی ذیل مدیریت شهری، انجام بازدیدهای تخصصی میدانی از فضاهای زیرسطحی، مترو و تونل های شهری با هدف ارائه راهکارهای نخبگانی و توانمندی مشترک در حل مسائل شهری، انتشار یافته های جدید در حوزه های تخصصی و برگزاری سلسله رویدادهای دانش بنیانی مشترک خواهد بود. شورورزی به برگزاری سلسله رویدادهای دانش‌بنیانی سه شنبه‌های فناورانه توسط گروه مطالعات فنی و عمرانی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران اشاره کرد و افزود: امید است با گفتمان‌سازی و جریان‌سازی علمی و ارائه راهکارهای فناورانه و نخبگانی، گام های ارزشمندی در تحقق مدیریت یکپارچه و هوشمند شهری برداشته شود.