امکان پرداخت عوارض نوسازی، کسب و پیشه و خودرو در فرهنگسراهای شهرداری ارومیه فراهم شد

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری کلانشهر ارومیه گفت: امکان پرداخت عوارض نوسازی، کسب و پیشه و خودرو در محل فرهنگسراهای شهرداری ارومیه فراهم شد.

علی اکبر مقیمی در این باره بیان کرد: دراجرای تصمیمات جلسه شورای هماهنگی معاونین، مدیران مناطق ۵گانه و حوزه شهردار به منظور تسهیل در ارایه خدمات به شهروندان همچنین رفاه و آسایش آنها، تدابیر و تمهیدات لازم جهت وصول عوارض نوسازی، کسب و پیشه و خودرو در کلیه فرهنگسراهای شهر ارومیه فراهم گردید.

وی افزود:  از این پس شهروندان می‌توانند با مراجعه به یکی از نزدیکترین فرهنگسراهای محل سکونت خود نسبت به پرداخت عوارض اقدام کنند.