امحای تبلیغات از فضاهای شهری از ساعت ۲۴

عملیات امحای تبلیغات از فضاهای شهری از ساعت ۲۴ جمعه شروع می شود به گزارش شهرداران و معاون خدمات شهری شهرداری بجنورد از شروع عملیات امحای تبلیغات محیطی تبلیغات کاندیداهای مجلس از ساعت ۲۴ بجنورد – ۱۱ اسفند آغاز می شود. مهندس شادکام گفت: با پایان گرفتن زمان رسمی انتخابات و اتمام زمان مقرر شده […]

عملیات امحای تبلیغات از فضاهای شهری از ساعت ۲۴ جمعه شروع می شود
به گزارش شهرداران و معاون خدمات شهری شهرداری بجنورد از شروع عملیات امحای تبلیغات محیطی تبلیغات کاندیداهای مجلس از ساعت ۲۴ بجنورد – ۱۱ اسفند آغاز می شود.
مهندس شادکام گفت: با پایان گرفتن زمان رسمی انتخابات و اتمام زمان مقرر شده ، اکیپ های خدمات شهری برای شروع عملیات امحای آثار تبلیغاتی شهر با پاکسازی پوسترها از دیوارها و شاخه های درخت ها اقدام می کند.
شادکام افزود: سطح تبلیغات محیطی به حدی زیاد و دربرخی مواقع نابسامان اجرا شده است که نیازمند زمان و وقت و تجهیزات بخصوص در پاکسازی است.
به گفته مهندس شادکام اولویت اول درپاکسازی هسته مرکزی شهر بواسطه حجم بالای تبلیغات دراین منطقه است و به تدریج به سایر مناطق معطوف خواهند شد.
این مسئول گفت : از کاندیداها و هواداران آن‌ها و همچنین کسبه و شهروندان محترم انتظار داریم آثار تبلیغاتی موجود را درمشارکت با مدیریت شهری ، جمع آوری کنند و قطعا این میزان مشارکت یا قانون شکنی برخی کاندیداها در خسارت وارد آوردن به اموال و تاسیسات عمومی را طی گزارشی به مقام ارشد شهرستان گزارش خواهیم داد.
همچنین جمع آوری چتایی ها در سطح شهر بعنوان اولویت اجرا می شود .
مهندس شادکام یادآوری کرد ، براساس برنامه ریزی های انجام گرفته ، تیم های امحا هرگونه برچسب و دیوارنویسی ها را پاکسازی می کنند.