الزام نصب تابلو در کنار کارگاه‌های ساختمانی حوزه منطقه ۲ تبریز

شهردار منطقه ۲ تبریز از اجباری شدن نصب تابلوی شناسنامه برای کارگاه‌های ساختمانی در حال اجرا خبر داد.

به گزارش شهریار، موسی علی پور این مطلب را در جلسه معاونان و مدیران این منطقه اعلام کرد و از شهرداران نواحی سه گانه خواست تا هرچه سریعتر با اجرائی کردن این طرح ضمن جلوگیری از تخلفات ساختمانی، موجبات جلب رضایت همسایگان نیز فراهم شود.
شهردار منطقه ۲ با بیان اینکه نصب تابلو شناسنامه ساختمانی در کنار کارگاه‌های فعال، باعث شفافیت امور و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز می‌شود، بر الزام اجرای این امر در سطح حوزه منطقه ۲ تاکید کرد.
علی پور در ادامه ضمن اشاره به ضرورت تکریم ارباب رجوع و حفظ شأن و حرمت همه مراجعان، بر تعیین تکلیف پروژه‌های شهرسازی و پیشبرد اهداف و برنامه‌های سازمانی و اجرای به موقع پروژه‌های عمرانی تاکید کرد.
وی، خواستار نقش‌آفرینی بیشتر شهرداران نواحی سه گانه در موضوع تمرکز زدائی از امور شهرسازی شد.