اعطاي ۲۵۹ ميليارد تومان وام براي طرحهاي خود اشتغالي

جلسه کارگروه اشتغال شهرستان شهرکرد به رياست عبدالعلي اژنگ فرماندار و با حضور مديرکل اداره کار و امور اجتماعي و اعضاي کارگروه در محل سالن جلسات فرمانداري برگزار گرديد

در اين جلسه عبدالعلي ارزنگ با اشاره به اعتبارات تسهيلات تبصره ۱۶ واعتبارات  سفر رياستجمهور بيان داشت: از اين ميزان اعتبار ۲۵۹ميليارد تومان براي طرحهاي خود اشتغالي سهم شهرستان شهرکرد مي باشد که به متقاضيان واجد شرايط پرداخت مي شود.
در اين جلسه همچنين فرماندار از سهم تعهد اشتغال شهرستان شهرکرد در سال جاري خبر داد و گفت ازتعداد ۳۸۲۵ شغل که مي بايست در سال جاري ايجاد ميشد تا کنون ۱۵۵۱ شغل ثبت سامانه شده است.
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان شهرکرد دراين جلسه  فرماندار ضمن تاکيد بر حضور تمام روساي عضو در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان، خواستار تلاش و هماهنگي بيشتر براي کاهش نرخ بيکاري در شهرستان شد و اظهار داشت؛ با تعامل بين دستگاه هاي شهرستاني و استاني و همکاري بانکها مي بايست زمينه پرداخت تسهيلات اشتغالزايي را براي افراد کارآفرين تسهيل نمود تا متقاضيان در زمينه دريافت وام مشکلي نداشته باشند.