اعطای ۲۵۹ میلیارد تومان وام برای طرحهای خود اشتغالی

جلسه کارگروه اشتغال شهرستان شهرکرد به رياست عبدالعلي اژنگ فرماندار و با حضور مديرکل اداره کار و امور اجتماعي و اعضاي کارگروه در محل سالن جلسات فرمانداري برگزار گرديد

در این جلسه عبدالعلی ارزنگ با اشاره به اعتبارات تسهیلات تبصره ۱۶ واعتبارات  سفر ریاستجمهور بیان داشت: از این میزان اعتبار ۲۵۹میلیارد تومان برای طرحهای خود اشتغالی سهم شهرستان شهرکرد می باشد که به متقاضیان واجد شرایط پرداخت می شود.
در این جلسه همچنین فرماندار از سهم تعهد اشتغال شهرستان شهرکرد در سال جاری خبر داد و گفت ازتعداد ۳۸۲۵ شغل که می بایست در سال جاری ایجاد میشد تا کنون ۱۵۵۱ شغل ثبت سامانه شده است.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شهرکرد دراین جلسه  فرماندار ضمن تاکید بر حضور تمام روسای عضو در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان، خواستار تلاش و هماهنگی بیشتر برای کاهش نرخ بیکاری در شهرستان شد و اظهار داشت؛ با تعامل بین دستگاه های شهرستانی و استانی و همکاری بانکها می بایست زمینه پرداخت تسهیلات اشتغالزایی را برای افراد کارآفرین تسهیل نمود تا متقاضیان در زمینه دریافت وام مشکلی نداشته باشند.