غرس ۵۰ هزار اصله نهال و درختچه

شهرداری بجنورد

به گزارش شهرداران و رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری بجنورد گفت: شهرداری مرکز خراسان شمالی ۳۵ هزار اصله نهال گونه های مختلف و ۱۵ هزار اصله بوته و درختچه در قالب طرح کاشت یک میلیارد درخت غرس کرد.

نادر نوروزی روز شنبه اظهار کرد: دولت دستگاه های مختلف را مکلف کرده تا برنامه ملی کاشت یک میلیارد درخت را در مدت چهار سال دنبال کنند و در این زمینه سهم خراسان شمالی کاشت ۱۶ میلیون درخت است.

وی افزود: طرح کاشت یک میلیارد درخت در کشور به منظور احیای جنگل‌ ها، تلطیف هوا، کاهش اثر گازهای گلخانه‌ای، تولید اکسیژن، حفاظت از منابع آب و خاک، نفوذپذیری آب، جذب دی اکسید کربن و گرد و غبار دنبال می‌شود.رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری بجنورد با اشاره به آغاز غرس پنج هزار اصله نهال در بوستان بش‌ قارداش این شهر گفت: این اقدام در راستای طرح کاشت یک میلیارد درخت در کشور اجرایی شد.وی با بیان اینکه این نهال ها شامل انواع گونه های مثمر و غیر مثمر از جمله بادام، سنجد، زردآلو، سرو خمره‌ای و گز است خاطرنشان کرد: اکنون حدود ۲ میلیون اصله نهال، بوته و درختچه در نهالستان شهرداری بجنورد آماده توزیع است