اصلاح هندسی سه‌راهی «شرف‌آباد» کرمان

شهردار کرمان گفت: تا دو هفته آینده، اصلاح هندسی سه‌راهی «شرف‌آباد» به‌صورت همسطح با هدف ساماندهی ترافیک در دستور کار قرار می‌گیرد.

به گزارش کِرنا، سعید شعرباف افزود: تا زمانی که مطالعات جامع حمل‌ونقل و ترافیک شهر کرمان تکمیل نشده، نمی‌توانیم برای سه‌راه «شرف‌آباد»، تصمیم قطعی بگیریم، اما تا آن زمان و برای حل مشکل گره ترافیکی، اصلاح هندسی به‌صورت موقت با هدف ساماندهی ترافیک این محدوده اجرا می‌شود.وی خاطرنشان کرد: اصلاح هندسی به‌صورت همسطح در قالب تعریض مسیرها و کُندروها و باز کردن دو راستگرد اجرا خواهد شد.

شهردار کرمان افزود: شورای ترافیک استان نیز با این اصلاحات موافقت کرده و به محض تصویب رسمی آن، عملیات اجرایی اصلاح هندسی سه‌راه «شرف‌آباد»، طی دو هفته آینده آغاز می‌شود.