استقبال شهردار تبریز از ایجاد دسترسی اعضای شورا به سامانه شفافیت

عضو شورای اسلامی شهر تبریز گفت: جدایی و افتراقی بین شورا و شهرداری نیست و به معنای واقعی، مدیریت شهری در تبریز وجود دارد.

به گزارش شهریار، روح الله رشیدی در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تبریز با تاکید بر لزوم ایجاد دسترسی اعضای شورا به سامانه‌های شفافیت، گفت: شورای شهر دو تکلیف سیاست گذاری و نظارت بر سیاست‌هایی که خود تکلیف کرده به عهده دارد.

وی ادامه داد: با این حال باید شرایطی ایجاد شود که تمام مردم بتوانند به عملکرد مدیریت شهری نظارت کنند تا حقوق آنها اعاده و منافع شهر تامین شود. مردم حق نظارت را به نمایندگان خود تفویض می‌کنند و سلب حق نظارت از مردم به واسطه عدم شفافیت است.

رشیدی با بیان اینکه نزدیک‌ترین هدف شورا که می‌تواند آن را به یقین تبدیل کند، شفافیت است، گفت: شفافیت در موضوع حمل و نقل عمومی و نیروی انسانی، موضوعاتی هستند که می‌توان در این دوره شورا به آنها دست یافت. نظارت باید در امور بنیادی باشد تا تصمیمات غلط را از بین ببرد.

وی افزود: انتظار داشتیم با پیشرفت تکنولوژی و ارتباطات، امر نظارت و شفافیت بیش از گذشته باشد که متاسفانه این طور نشد. نظارت باید با دسترسی به منابع و اطلاعات دقیق صورت بگیرد. در سیستم شهرسازی با توجه به فعالیت سامانه‌های اصلی شفافیت، امر نظارت صورت می‌گیرد.

عضو شورای اسلامی شهر تبریز با تاکید بر اینکه باید مردم نیز در استفاده از این سامانه‌ها مخیر و شاهد فعالیت این سیستم باشند، تصریح کرد: جدایی و افتراقی بین شورا و شهرداری وجود ندارد و به معنای واقعی مدیریت شهری در تبریز وجود دارد. هدف از ایجاد دسترسی برای اعضای شورای شهر، نظارت دقیق است. شهردار تبریز نیز از ایجاد دسترسی اعضای شورا استقبال کرده و گفته که این کار به نفع شهرداری است و نیازی نیست به خاطر هر موضوع کوچک مدیران شهرداری در مظان اتهام باشند.

وی ادامه داد: ما پیگیر ایجاد دسترسی اعضای شورای اسلامی شهر به سامانه‌های شفافیت از جمله سامانه نیروی انسانی، حقوق و دستمزد و شهرسازی هستیم.

وی خواستار آن شد در سامانه‌های مالی و قرارداد و حتی خود ساجا نیز برای اعضای شورا دسترسی وجود داشته باشد.

رشیدی عنوان کرد: امسال اگر این اتفاق بیفتد، شورای ششم تبریز می‌تواند در سطح کشور مطرح شود. در این صورت هم نظارت حداکثری اتفاق می افتد و  هم می‌توان آن را به عنوان اقدامی ماندگار در کارنامه شورای ششم ثبت کرد.