ازسوی شهرداری کرمان از قهرمانان پارالمپیک قدردانی شد

در نشست عمومی شواری اسلامی شهر کرمان، با حضور نایب رییس، اعضای شورای اسلامی شهر و معاون شهرسازی و معماری شهردار کرمان، با اعطای لوح تقدیر و هدیه، از قهرمانان ورزش پارالمپیک قدردانی شد.

به گزارش کِرنا، نایب رییس شورای اسلامی شهر کرمان، ضمن سپاس از تلاش قهرمانان پارالمپیک در مسابقات جهانی، آسیایی و کشوری، کوشش آن‌ها برای افتخارآفرینی را ستود و از عشرت کردستانی، عضو شورای اسلامی شهر کرمان و قهرمان پارالمپیک نیز، تشکر کرد.

در ادامه، عشرت کردستانی، نایب رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا، با ابزار علاقه‌مندی برای برنامه‌ریزی درجهت ارتقای ورزش جانبازان و معلولان، حمایت جدی مسئولان از ورزشکاران و قهرمانان پارالمپیک را ضروری دانست.

در این نشست که با طرح مشکلات ازسوی ورزشکاران همراه بود، مهدی نخعی، رییس هیأت جانبازان و معلولان استان کرمان، از شهرداری و شورای اسلامی شهر کرمان به‌دلیل توجه به ورزشکاران پارالمپیک استان، قدردانی کرد.