ارزیابی طرح ورودی جنوب غرب تبریز در کمیته تخصصی نما و سیمای شهری

جلسه کمیته تخصصی نما و سیمای شهری تبریز با محوریت بررسی و ارزیابی طرح ورودی جنوب غرب تبریز و طرح نمای پروژه‌های ارجاعی از سایر مناطق برگزار شد.

به گزارش شهریار، سی و دومین جلسه کمیته تخصصی نما و سیمای شهری تبریز در پنجمین سال برگزاری آن با حضور محمد عزتی معاون شهرسازی و معماری شهردار تبریز، محمد رشتبری شهردار منطقه ۷، کارشناسان و اعضای اصلی کمیته و نمایندگان سایر ارگان‌های مرتبط با محوریت بررسی و ارزیابی بخشی از طرح ساماندهی ورودی جنوب غرب تبریز و طرح نمای پروژه‌های ارجاعی از دیگر مناطق برگزار شد.

در این جلسه اعضای کمیته ضمن ارزیابی طرح‌ها و مستندات تهیه شده از وضعیت موجود در ورودی جنوب غرب تبریز و محدوده شهرداری منطقه ۷، به بررسی و کارشناسی در حوزه مرتبط با دستورالعمل طراحی، کنترل و اجرای نماهای شهری تبریز پرداخته و پیشنهادات و راهکارهای خود را در جهت ارتقای سیما و منظر شهری تبریز ارائه کردند.
همچنین بررسی طرح نمای چند پروژه در حال احداث ارجاعی از مناطق مختلف نیز دیگر محوریت این جلسه بود که توسط حاضران در جلسه مورد کارشناسی قرار گرفت.