رئیس اداره آزمایشگاه و کنترل کیفیت سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان خبر داد:

ارتقاء سیستم آزمایشگاه کنترل کیفیت سازمان مدیریت پسماند اصفهان

رئیس اداره آزمایشگاه و کنترل کیفیت سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با بیان اینکه آزمایشگاه کنترل کیفیت سازمان مدیریت پسماند شهرداری بیش از ۱۰ سال است که گواهینامه ایزو ۱۷۰۲۵ استانی خود را دریافت و تمدید کرده است، گفت: اکنون موفق به ارتقای این سیستم و گرفتن گواهینامه ۱۷۰۲۵ ایزو آی.ای.سی شدیم.

به گزارش شهرداران، مقداد طهماسبی با اعلام این خبر گفت: ۱۷۰۲۵ ایزو آی.ای.سی یک استاندارد ملی است که برای اعتبارسنجی صحت آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون استفاده می‌شود. این استاندارد توسط سازمان بین‌المللی استانداردسازی و کمیته بین‌المللی آزمون و کالیبراسیون تهیه شده است و شرایطی را برای اعتبارسنجی آزمایشگاه‌ها بر اساس استانداردهای معتبر و قابل قبول بین‌المللی تعیین می‌کند.

او با بیان اینکه دریافت این گواهینامه نشان‌دهنده توانایی یک آزمایشگاه از نظر اجرایی و دقت فنی است، افزود: آزمایشگاه کنترل کیفیت سازمان مدیریت پسماند شهرداری همواره در پی ارتقای سطح علمی و سیستم مدیریت کیفیت خود بوده و از این رو بیش از ۱۰ سال است که گواهینامه ایزو ۱۷۰۲۵ استانی خود را دریافت و تمدید کرده و اکنون موفق به ارتقای این سیستم و گرفتن گواهینامه ۱۷۰۲۵ ایزو آی.ای.سی شده است.

رئیس اداره آزمایشگاه و کنترل کیفیت سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه این گواهینامه در مراسمی با حضور مدیرکل اداره استاندارد استان اصفهان به این آزمایشگاه اعطا شد، گفت: آزمایشگاه کنترل کیفیت سازمان مدیریت پسماند در زمینه آزمایشات آب، پساب، کودهای آلی و شیمیایی آزمایشگاه معتمد و همکار سازمان ملی استاندارد است و با توجه به اهمیت مدیریت، پردازش و تولید انرژی‌های تجدیدپذیر از پسماند جامد شهری، امیدوارم همچون گذشته در دستیابی به اهداف کلان زیست‌محیطی شهرداری اصفهان و خدمت‌رسانی به دانشگاه‌ها، شرکت‌ها و سایر مشتریان خصوصی و دولتی ایفای نقش کند.

او با بیان اینکه بیشتر آزمون‌های شیمیایی، فیزیکی، میکروبی و فلزات سنگین نمونه‌های آب، خاک و کودهای آلی و شیمیایی در این مرکز قابل انجام است، خاطرنشان کرد: اسیدیته، هدایت الکتریکی، خاکستر، ماده آلی، کربن آلی، نیتروژن کل، آمونیوم، نیترات، نیتریت، ظرفیت تبادل کاتیونی، نسبت جذب کاتیون سدیم، فسفر، کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم، ظرفیت تبادل کاتیونی، رطوبت، دانسیته، کلی فرم کل، کلی فرم مدفوعی، سالمونلا، اکسیژن محلول، کلرید، سولفات، سختی کل، کربنات، بی کربنات، قلیائیت، اسیدهای چرب فرار، ظرفیت اکسیداسیون و احیا، جامدات کل، جامدات فرار، جامدات معلق و محلول نیز از جمله آزمایشاتی است که در این آزمایشگاه قابل انجام است.