ادامه روند آسفالت ریزی در سطح محلات شهرداری منطقه ۲ تبریز

شهردار منطقه ۲ تبریز گفت: برای آسفالت ریزی محلات سطح حوزه این منطقه طی هفته گذشته بیش از ۳۰۰ تن آسفالت استفاده شده است.

به گزارش شهریار، موسی علی پور با بیان اینکه عملیات آسفالت ریزی در معابر اصلی و فرعی سطح حوزه این شهرداری همچنان استمرار دارد، گفت: در راستای تسهیل عبور و مرور شهروندان از معابر و برای انجام آسفالت ریزی چندین محله، طی هفته گذشته بیش از ۳۰۰ تن آسفالت استفاده شده است.