اختصاص ۱۰۰میلیون تومان جهت تکمیل یادمان شهدای گمنام آزادشهر استان گلستان

سید جواد کریمی فرماندار و رئیس شورای هماهنگی حفظ آثاروارزش های دفاع مقدس شهرستان آزادشهر گفت:تکمیل یادمان های شهدای گمنام شهرستان ار مهم ترین برنامه های فرهنگی شهرستان است.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان آزادشهر سید جواد کریمی در نشست با محمدرضا کاظمی مدیرکل بنیاد حفظ آثار ونشر ارزش های دفاع مقدس به تاسیس اعتبار برای تکمیل یادمان های شهدای گمنام پرداخت.

فرماندار شهرستان آزادشهر تکمیل یادمان شهدای گمنام زائرسرای شهرستان را به جهت قرارگرفتن در مسیر زائران امام رضا علیه سلام را مهم برشمردو خواستار تکمیل یادمان شهدای گمنام زائرسرای شهرستان آزادشهر شد.

کریمی در ادامه به تکمیل و تاسیس اعتبار برای تکمیل یادمان شهدای گمنام پارک شبنم نوده خاندوز پرداخت وخواستار تسریح در جهت تکمیل یادمان شهدای گمنام شد.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار نشر ارزش های دفاع مقدس در ادامه بیان کرد:تکمیل یادمان شهدای گمنام یکی از اولویت های بنیاد است.

در پایان محمد رضا کاظمی به درخواست فرماندار شهرستان آزادشهر جهت تامین اعتبار به مبلغ ۱۰۰میلیون تومان برای تکمیل پروژه یادمان شهدای گمنام نوده خاندوز موافقت کرد.