اختصاص اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومانی به پروژه شبکه هدایت آب‌های سطحی ساری

علیرضا سعیدی معاون حمل و نقل و امور زیربنایی شهردار ساری گفت: با پیگیری‌های مستمر جواد طالبی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر ساری، سازمان برنامه و بودجه اعتبار 100 میلیارد تومانی به پروژه شبکه هدایت آب‌های سطحی شهرداری ساری اختصاص داد.

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری ساری، علیرضا سعیدی با اشاره به پیگیری‌های مستمر جواد طالبی شهردار  و اعضای شورای اسلامی شهر ساری، اظهار کرد: طرح شبکه هدایت آب‌های سطحی ساری برای اولین بارو با این تمهیدات در سازمان  شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تصویب شد.

وی با اشاره به اینکه شهرداری ساری ۱۰ پروژه اولویت‌دار با اعتبار ۲۶۸ میلیارد تومانی به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ارائه داد، افزود: از این میان، پروژه شبکه هدایت آب‌های سطحی ساری پس از تصویب در مرکز مطالعات و پژوهش سازمان  شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، در ردیف دریافت اعتبار از طریق سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت.

معاون حمل و نقل و امور زیربنایی شهردار ساری با بیان اینکه از ۴۴۰ کیلومتر مسیر این پروژه، حدود ۱۷۰ کیلومتر از شبکه احداث شده است، گفت: این پروژه نیازمند اعتبار ۱۳۰۰ میلیارد تومانی است و پس از تصویب طرح، اعتبارات در مسیر قانونی پرداخت می‌شود.