احداث سپتیک مرکز همایش‌های بین المللی تبریز با استفاده از تکنولوژی MBR

شهردار منطقه ۹ تبریز از احداث سپتیک مرکز همایش‌های بین المللی تبریز با استفاده از تکنولوژی MBR خبر داد و گفت: این سیستم پیشرفته در قالب طرح تحقیقاتی دانشگاه صنعتی شریف، برای اولین بار در تبریز و به صورت پایلوت در شهرک خاوران عملیاتی می‌شود.

به گزارش شهریار، محمد حسین‌زاده با بیان این مطلب اظهار کرد: استفاده صحیح از منابع ارزشمند انرژی همچون آب ضرورتی است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و با استفاده از فناوری های هوشمند و به روز در تمامی حوزه‌ها، از پساب و یا فاضلاب‌های سیاه و خاکستری، به عنوان منابعی تجدیدپذیر و قابل استفاده در بخش‌های مختلف بهرمند شد.

وی افزود: در حوزه مدیریت شهری، بخش عمده‌ای از منابع آبی در بخش نگهداری فضاهای سبز مورد استفاده قرار می‌گیرد که احداث منابع جمع آوری آب‌های سطحی و روان آب ها از یک سو و همچنین احداث چندین سپتیک با استفاده از فناوری‌های روز و هوشمند در دستور کار مدیریت شهری منطقه قرار دارد.

حسین‌زاده خاطرنشان کرد: در تازه ترین اقدام شهرداری منطقه۹ تبریز، احداث سپتیک مرکز همایش‌های بین المللی تبریز با استفاده از تکنولوژی MBR (بیو راکتور غشایی)، فاضلاب مرکز همایش های بین المللی، استخر و مجتمع فرهنگی – ورزشی خاوران را جمع آوری و با ظرفیت استحصال ۱۰۰ متر مکعب آب استاندارد در روز، بخشی از آب مورد نیاز شهرک خاوران را به منظور آبیاری فضاهای سبز آماده و در شبکه پیوسته آب خام این شهرک تزریق خواهد کرد.

سپتیک مرکز همایش‌های بین المللی تبریز سیستمی پیشرفته و به روز از نظر کیفیت و حجم استحصال بوده که برای اولین بار در تبریز و در دو طبقه سازه بتنی، در ابعاد ۲۰ در ۷/۵ متر و با همکاری دانشگاه صنعتی شریف احداث خواهد شد.