شهردار کرمان گفت:

اجرای پنج موضوع شهری در کرمان پس از بررسی در دستور قرار می‌گیرد

شهردار کرمان گفت: پیشنهاد اجرای پنج موضوع شهری با عنوان «هم‎آفرینی‌های شهر خلاق»، «خیابان غذا»، «پارک‌های موضوعی»، «رویداد مهر کرمان» و «سرمایه‌گذاری در پروژه‌های شهر خلاق» در شهر کرمان بررسی می‌شود و سپس در دستور قرار می‌گیرد. به گزارش کِرنا، سعید شعرباف، در جلسه‎ای که با حضور مدیرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمان، […]

شهردار کرمان گفت: پیشنهاد اجرای پنج موضوع شهری با عنوان «هم‎آفرینی‌های شهر خلاق»، «خیابان غذا»، «پارک‌های موضوعی»، «رویداد مهر کرمان» و «سرمایه‌گذاری در پروژه‌های شهر خلاق» در شهر کرمان بررسی می‌شود و سپس در دستور قرار می‌گیرد.

به گزارش کِرنا، سعید شعرباف، در جلسهای که با حضور مدیرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمان، مشاور راهبردی شهردار در سیاست‌گذاری شهری  و شهر خلاق و دیگر اعضای دبیرخانه «شهر خلاق» شهرداری کرمان برگزار شد، درخصوص موضوعات ارائه‌شده در پنج موضوع مربوط به شهر خلاق، ازجمله برگزاری «هم‌آفرینی شهر خلاق»، موارد لازم را مطرح کرد.

وی، رویداد «هم‌آفرینی شهرخلاق» را فرصت مناسبی برای طرح ایده‌های خلاقانه در حوزه شهری ذکر و به تجربه‌های انجام‌شده در شهرهایی چون مشهد و تهران اشاره کرد.

شهردار کرمان درخصوص سرمایه‌گذاری برای پارک‌های موضوعی به‌عنوان پیشنهاد دیگر «دبیرخانه شهر خلاق»، گفت: مسئله اول قبل از مکان اجرا، سرمایه‌گذار، حد و حدود پروژه و تضمین زمانی اجراست.

شعرباف افزود: برای این نوع پارک‌ها محدودیتی در مکان نداریم و با توافق سرمایه‌گذار و امضای تفاهم‌نامه می‌توان این موضوع را محقق کرد.

وی همچنین پیشنهاد «خیابان غذا» در قالب برگزاری یک جشنواره شهری در حوزه غذاهای بومی و ایرانی را از موضوعات محوری شهر خلاق ذکر کرد و خیابان «شهید تجلی» را برای این منظور مناسب دانست.

شهردار کرمان، با تأکید بر اینکه تِمِ جشنواره غذا نباید به شکل فست‌فود و غذاهای ناسالم باشد، گفت: در صورت استقبال عموم و نظرسنجی از مردم، می‌توان مدت‌زمان این جشنواره را افزایش داد.

شعرباف، با تأکید بر خانواده‌محوربودن جشنواره غذا، پیشنهاد حضور کافه‌ون‌ها را در حاشیه بلوار جمهوری‌اسلامی، میدان توحید (ارگ) و میدان شورا مطرح کرد.

در این نشست که به‌منظور تبادل نظر و بررسی جوانب مختلف رویدادهای شهر خلاق برگزار شد، معاون شهردار و رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمان، به موضوع حیات شبانه اشاره کرد و مشورت‌گرفتن با افراد صاحب‌نظر در این حوزه را برای اجرای کار مفید دانست.

عبدالرضا شیخ‌شعاعی، با تأکید بر اینکه حیات شبانه نباید به پاتوق تبدیل شود؛ زیرا تأکید ما بر حضور بیشتر خانواده‌هاست، تصریح کرد: میدان توحید(ارگ) برای این موضوع مناسب است؛ بنابراین، نیاز است برای جابه‌یابی غرفه‌ها و تأمین زیرساختهای مناسب، بررسی‌های لازم انجام شود.

در ادامۀ این نشست، مشاور راهبردی شهردار در سیاست‌گذاری شهری و شهر خلاق، درخصوص موضوعات پیشنهادشده، برگزاری «همآفرینی‌های شهرخلاق» را ازجمله رویدادهای مهم و تأثیرگذار در حوزه شهری اعلام کرد و گفت: سه هم‌آفرینی با فاصله زمانی در نیمه دوم سال برگزار می‌شود که برای هم‌آفرینی اول، موضوع مدل‌های کسب‌وکارها و استارتاپ‌های حوزه شهری کرمان، در نظر گرفته شده است.

مسعود دَرودی، موضوع هم‌آفرینی دوم را نوآوری در طراحی و خلق مدلهای نوآورانه اقتصادی المان‌های شهری دانست و از برگزاری هم‌آفرینی سوم با موضوع تأمین مالی پروژه‌های شهری خبر داد.

وی با مطرح‌کردن این سه هم‌آفرینی، بر لزوم ارائه پیشنهادهای لازم برای اجرای بهتر و زمان‌بندی مناسب این سه رویداد تأکید کرد.

دَرودی در ادامه، موضوع پیشنهادی دیگر را مربوط به «خیابان غذا» عنوان کرد و افزود: در این خصوص پیشنهاد برگزاری یک جشنواره شهری در حوزه غذاهای بومی و ایرانی مطرح شده است.

وی احتمال برگزاری این جشنواره را بهمن‌ماه سال‌جاری دانست و با بیان اینکه اجرای کار با بخش خصوصی و نظارت با شهرداری کرمان است، یادآورشد: مکان برگزاری خیابان «شهید تجلی» در نظر گرفته شده است.

مشاور راهبردی شهردار در سیاست‌گذاری شهری و شهر خلاق، ازجمله امتیازات این طرح را ارتقای نشاط شهری در ساعاتی از شب، بهبود زندگی شبانه شهر کرمان و مشارکت مردمی در برنامه‌های شهرداری بیان کرد.

وی همچنین پیشنهاد پنج پارک موضوعی در شهر کرمان ازجمله پارک آب، ترافیک، فناوری کرمان، مس و بته‌جقه را مطرح و به دو پیشنهاد دیگر ازجمله طراحی رویداد «مهر کرمان» و موضوع سرمایهگذاری در پروژه‌های شهر خلاق اشاره کرد.

دَرودی، «مهر کرمان» را یک رویداد دانش‌آموزی در مقطع ابتدایی دانست و گفت: درخصوص موضوعاتی چون ارسال ایده، سناریو، روایت داستانی، نقاشی  و طرحِ پرسش، ازسوی شهرداری کرمان فراخوان داده می‌شود.

وی ادامه داد: رونمایی از سامانه «باد» (بازار آنلاین دانش‌آموزی) توسط شهرداری کرمان و رویداد دانش‌آموزی «نوآفرین شهری نوجوان» با موضوع پسماند و خدمات نیز ازجمله موارد جانبی این رویداد است.

مشاور راهبردی شهردار در سیاست‌گذاری شهری و شهر خلاق همچنین افزود: درخصوص موضوع سرمایه‌گذاری در پروژه‌های شهر خلاق، سه پیشنهاد سرمایه‌گذاری در حوزه کودک نیز مطرح شده است.