اجرای لوله‌گذاری برای انتقال آب خام به پیاده‌راه کوی ثبت احوال تبریز

معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۸ از اجرای لوله گذاری برای انتقال آب خام  از خیابان امام خمینی(ره) به پیاده راه کوی ثبت احوال خبر داد.

به گزارش شهریار، اورنگ رسولی ضمن اعلام خبر فوق گفت: فضای سبز به عنوان یکی از موثرترین پدیده های محیط زیست، پیوسته و در همه ادوار مورد تاکید بوده و  برای حفاظت و گسترش آن داشتن مدیریت صحیح و استفاده درست از عوامل گسترش دهنده این پدیده ارزشمند هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی از اساسی ترین نیازهاست.

وی اظهار کرد: یکی از اهداف شهرداری منطقه ۸، استفاده از آب غیر شرب و سیستم انتقال آب خام جهت آبیاری فضای سبز بوده تا با حذف روش آبیاری با تانکر، گامی در جهت سهولت آبیاری فضای سبز فراهم شود.

رسولی افزود: در همین راستا طرح انتقال آب خام از خیابان امام خمینی(ره) تا پیاده راه کوی ثبت در حال اجرا میباشد که با تکمیل این پروژه نیاز آبی فضای سبز این مسیر تامین خواهد شد.