اجرای عملیات لوله‌کشی قطره‌ای در پارک کوهستان

شهردار منطقه ۷ تبریز از اجرای عملیات لوله کشی قطره ای در پارک کوهستان خبر داد.

به گزارش شهریار، محمد رشتبری در تشریح این خبر گفت: عملیات لوله کشی آب خام در مسیر انبوه کاری پارک روز گذشته آغاز و پیش بینی می شود تا ۱۰ روز آینده به اتمام برسد.
وی با بیان اینکه این عملیات در آغاز کار در بخش شیب دار پارک اجرایی می شود، اظهار کرد: روز گذشته حدود هزار متر لوله گذاری آبیاری قطره ای انجام شد.
رشتبری در ادامه افزود: عملیات لوله کشی و ایجاد شبکه آب خام با هدف آبیاری قطره ای و مدریت مصرف آب و حفظ ذخایر آبی در سطح جنوب غرب تبریز در مسیرهای مختلف اجرا شده که در ادامه این عملیات به پارک کوهستان رسیده است.