اجرای عملیات شبانه پخش آسفالت در خیابان آیت‌الله کاشانی ارومیه

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کلانشهر ارومیه گفت: عملیات شبانه پخش آسفالت خیابان آیت‌الله کاشانی در حال انجام است.

اکبر قلیپور با اشاره به دستورات ویژه شهردار کلانشهر ارومیه جهت بهسازی و آسفالت معابر سطح شهر افزود: بر اساس برنامه زمانبندی عملیات اجرایی بهسازی و پخش آسفالت خیابان آیت‌الله کاشانی با هدف تسهیل در تردد شهروندان، ارتقا سطح کیفی معابر و رضایتمندی شهروندان صورت گرفت.