اجرای طرح محلول‌پاشی و چال‌کود در سطح حوزه شهرداری منطقه ۲ تبریز

طرح‌ پاییزی محلول‌پاشی و چال‌کود در سطح شهرداری منطقه ۲ تبریز اجرا شد.

به گزارش شهریار، طرح‌های پاییزی محلول‌پاشی و چال‌کود توسط حوزه فضای سبز منطقه ۲ از اول آبان‌ سالجاری در سطح منطقه آغاز شده و در حال انجام است.
در اجرای این طرح، از کودهای مناسب آلی و شیمیایی برای انواع گونه‌های گیاهی در سطح منطقه استفاده شده است.