در راستای تحقق برنامه توسعه ۶۰۰ هکتاری فضای سبز در سال جاری؛

اجرای طرح‌ جامع نهالکاری در مناطق دهگانه شهرداری تبریز

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز گفت: در راستای تحقق برنامه توسعه ۶۰۰ هکتاری فضای سبز در سال ۱۴۰۲، کاشت انواع گونه‌های گیاهی در اراضی و مناطق مستعد پیش بینی شده ادامه دارد و در این راستا طرح‌ جامع نهالکاری در مناطق دهگانه شهرداری تبریز در حال اجراست.

به گزارش شهرداران، سیامک آسیایی در جریان بازدید از طرح‌ جامع نهالکاری اتوبان غرب تبریز، افزود: با توجه به تعریف شعار توسعه‌ای سال ۱۴۰۲ در حوزه فضای سبز مبنی بر توسعه ۶۰۰ هکتاری فضاهای سبز شهری، طرح‌های مختلف نهالکاری در مناطق دهگانه شهرداری تبریز برنامه‌ریزی شده است.

وی مسیر اتوبان غرب تبریز، سایت ۲ تفرجگاه آرپادره‌سی، ترانشه‌ای اتوبان شهید کسایی، فاز ۲ مهر ولایت، ورودی اتوبان تبریز سهند، ناحیه گیاه شناسی، بخشی از فاز ۲ پارک بزرگ، فاز ۲ پارک باغشمال را از جمله نواحی مورد نظر نام برد که در طرح توسعه ۶۰۰ هکتاری تحت کاشت انواع گونه‌های گیاهی قرار می‌گیرد.

آسیایی همچنین با اشاره به اینکه کلیه طرح‌های کاشت زیر نظر اداره طراحی و فنی سازمان سیما، منظر و فضای سبز انجام می‌گیرد، خاطرنشان کرد، قبل از اقدام برای هر گونه کاشت، موضوع در کارگروه تعیین گونه‌های مقاوم که متشکل از کارشناسان و اساتید دانشگاهی می‌باشد مطرح پس از بررسی و تعیین گونه‌ها بر حسب اقلیم و شرایط آب و خاک منطقه، گونه‌های درختی در محلهای مورد نظر کاشت می‌شوند.

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز در این زمینه از مدیریت بهینه منابع آبی مورد نیاز گونه‌های کاشته شده نیز خبر داد که بر حسب شزایط محل سعی می‌شود نسبت به توسعه زیر ساخت‌های شبکه آب خام نیز اقدام لازم به عمل آید.