اجرای زیرسازی در خیابان بعثت خلجان در تبریز

معاون فنی عمرانی شهرداری منطقه ۷ تبریز از اجرای عملیات زیرسازی و آماده سازی برای آسفالت ریزی در خیابان بعثت خبر داد.

به گزارش شهریار، مسعود حاتملویی با بیان این مطلب گفت: عملیات زیرسازی پس از اتمام عملیات دیوارکشی به طول ۱۴۰ متر و جدول گذاری در خیابان بعثت واقع در آخماقیه آغاز شده و این عملیات همچنان ادامه دارد.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این مسیر افزود: عملیات دیوارکشی در راستای ایجاد ایمنی و زیباسازی در ابعاد ۱۴۰ متر طولی و ارتفاع یک متر و ۱۰۰ سانتی متر با بلوک سیمانی اجرایی شد.
حاتم لویی اظهار کرد: پس از اتمام عملیات دیوارکشی نسبت به جدول گذاری در ۵۰۰ متر طولی اقدام شد که این مسیر به صورت جدول دوبل کم عرض برای هدایت آب های سطحی کار شد.