اجرای اقدامات زیرساختی در سطح ملی جهت توسعه شهر رشت

سید امیر حسین علوی شهردار رشت در جلسه با معاون ارتباطات و پیگیری ریاست مجلس شورای اسلامی، حمایت مجلس از شهرداری رشت در راستای اجرای اقدامات زیرساختی در سطح ملی جهت توسعه شهر رشت را خواستار شد و گفت: باور داریم که با استفاده از ظرفیتهای ملی می‌توان کمبودها و عقب ماندگیهای شهر را در حوزه‌های مختلف زیرساختی و عمرانی جبران کرد.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت – ظهر روز پنجشنبه ۵ آبان ۱۴۰۱ جلسه‌ای با حضور قاسم یکله معاون ارتباطات و پیگیری ریاست مجلس شورای اسلامی، مجید عزیزی رئیس شورای اسلامی شهرستان رشت در دفتر سید امیر حسین علوی شهردار رشت برگزار شد.

قاسم یکله معاون ارتباطات و پیگیری ریاست مجلس شورای اسلامی در این جلسه ضمن اعلام آمادگی این معاونت و ریاست مجلس برای کمک به شهرداری رشت و مجموعه مدیریت شهری ابراز داشت: در موضوعات ملی که نفع آن به مردم شهر رشت می‌رسد، از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.

سید امیر حسین علوی شهردار رشت نیز در این جلسه ضمن ارائه مجموعه اصلاحاتی که در یکساله اخیر در مجموعه مدیریت شهری انجام پذیرفته است، اظهار کرد: شهر رشت در دوره گذشته شاهد توقف در اجرای پروژه‌های عمرانی بود اما تلاش کردیم که با اتخاذ رویکردهای جدید و با کمک شورای اسلامی و انقلابی شهر رشت در دوره ششم و علی رغم شرایط سخت اقتصادی تحولی را در این حوزه رقم بزنیم.

شهردار رشت حمایت مجلس از شهرداری رشت برای تسریع در اجرای پروژه‌های زیرساختی و عمرانی را خواستار شد و تصریح کرد: باور و اعتقاد ما این است که با استفاده از ظرفیتهای ملی می‌توان کمبودها و عقب ماندگیهای این شهر را در حوزه‌های مختلف جبران کرد.

سید امیر حسین علوی در ادامه این نشست به دیگر موضوعات زیرساختی شهر رشت در سطح ملی نظیر گسترش حمل و نقل ریلی به‌ ویژه قطار شهری، نجات دو رودخانه گوهررود و زرجوب، پروژه‌های مدیریت پسماند، تخصیص سهمیه قیر و … پرداخت.

مجید عزیزی رییس شورای اسلامی شهرستان رشت در این جلسه در بحث مدیریت شهری مباحثی را مورد اشاره قرار داد و بیان داشت: ما در رشت کمترین ثبات مدیریت شهری را شاهد هستیم، به طوری که عموما عمر آن به زیر یکسال می‌رسد.

رییس شورای اسلامی شهرستان رشت دخالت افراد بیرونی و موضوعات منفعت‌طلبانه را مانع ثبات مدیریتی در شهر رشت عنوان کرد و افزود: عدم ثبات مدیریتی در این شهر باعث مغفول ماندن پروژه‌های عمرانی و رکود شهر گردیده است.