اتمام پاکسازی کانال تراکتورسازی تبریز

شهردار منطقه ۷ تبریز از اتمام پاکسازی کانال تراکتورسازی با لایروبی ۱۲ هزار تن لجن خبر داد.

به گزارش شهریار، محمد رشتبری در تشریح این خبر گفت: اجرای عملیات لایروبی کانال های سطح حوزه با هدف مدیریت آب های سطحی در فصل بارندگی و اقدامات پیشگیرانه برای وقوع سیلاب در حال انجام است که در این راستا عملیات لایروبی کانال تراکتورسازی به اتمام رسید.

وی با اشاره به اهمیت لایروبی و پاکسازی کانال های سطح حوزه اظهار داشت: کانال های سطح حوزه جزو کانال های مهم سطح شهر بوده که آب های سطحی مناطق دیگر به کانال های جنوب غرب تبریز منتهی شده و از این طریق هدایت می شوند که پاکسازی مستمر این کانال ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

رشتبری کانال تراکتورسازی را در امتداد کانال های رواسان و آخماقیه عنوان کرد و افزود: عملیات لایروبی و پاکسازی کانال ها بر اساس اولویت توسط عوامل نیروهای خدمات شهرداری منطقه هفت صورت می گیرد.

شهردار منطقه ۷ در ادامه یادآور شد: شهروندان و ساکنان منطقه ضروری است برای پیشگیری از گرفتگی و مسدود شدن مسیر آب های سطحی در کانال‌ها از رها سازی پسماندهای خانگی و نخاله ها خودداری کنند.