اتمام آسفالت‌ریزی باند غربی زیرگذر حجتی

آسفالت اساسی باند غربی زیرگذر حجتی توسط شهرداری منطقه ۴ انجام گرفت.

به گزارش شهریار، در راستای مناسب‌سازی مسیر تردد و جلب رضایت شهروندان و بهینه‌سازی آسفالت معابر منطقه ۴، آسفالت‌ریزی اساسی باند غربی زیرگذر حجتی با ۶۰۰ تن توسط شهرداری منطقه ۴ انجام گرفت.

آسفالت‌تراشی، جمع‌آوری آسفالت و زیرسازی قدیمی و تسطیح این باند از جمله اقدامات انجام گرفته قبل از آسفالت‌ریزی بوده است.

باند شرقی این زیرگذر نیز شهریور سالجاری آسفالت‌ریزی اساسی شده است.