رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد:

أخذ عوارض تبصره سه در خصوص تسهیلات برای طرح های فاضلاب و شبکه آب شهری از مردم ممنوع است.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد در جلسه این کمیسیون بیان کرد: باتوجه به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، أخذ عوارض تبصره سه در خصوص تسهیلات برای طرح های فاضلاب و شبکه آب شهری از مردم ممنوع است.

نیکونژاد ادامه داد: دیوان عدالت اداری مصوبه أخذ عوارض فاضلاب و شبکه آب شهری را خلاف قانون دانسته و متعاقباً در رأی اصلاحی، خلاف شرع اعلام کرده است، با توجه به این موضوع، کلیه وجوه باید به مردم مسترد شود.

به گفته رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا، شوراهای اسلامی شهر حق وضع عوارض در این موضوع را ندارند.و تعیین تعرفه بهای آب و … از وظایف هیات دولت می باشد.

نیکونژاد گفت: در شورای ششم باتوجه به وظیفه ذاتی خود به عنوان نمایندگان مردم باید از حق آنها دفاع کنیم لذا مصوبه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را در دستور کار کمیسیون قرار دادیم و با نظر موافق همه اعضا قرار شد هیچگونه أخذ عوارضی در این خصوص در سال ۱۴۰۱ نداشته باشیم. و براساس رای هیات عمومی دیوان عدالت و در حضور نماینده محترم شرکت آبفا مقرر گردید مبالغ اخذ شده از مردم در طول ۵ سال گذشته طی برنامه‌ای مشخص به مردم مسترد گردد.