آماده‌سازی اجرای طرح ساماندهی وانت‌بارهای تبریز در آینده‌ نزدیک

شهردار تبریز از آماده سازی طرح ساماندهی وانت بارها و اجرای آن در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش شهریار، یعقوب هوشیار امروز در نود و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تبریز گفت: از اولین روز فعالیت مدیریت شهری جدید، بنا به مطالبات شهروندان اقدام به بررسی کارشناسی معضل وانت‌بارها کرده و طرح آن را از شهریور آماده کردیم.
وی افزود: شهرداری با مصادیق و فرد خاصی کاری ندارد و یک طرح کلی برای ساماندهی را اجرا خواهد کرد چون بنا داریم این معضل ریشه‌ای و زیربنایی حل شود.
شهردار تبریز ابراز کرد: با اجرای طرح ساماندهی وانت بارها، بخش اعظمی از معضل وانت‌بارها در شهر تبریز که خواسته شهروندان است، حل می‌شود.

به گفته هوشیار، این طرح آماده شده و در آینده‌ای نزدیک اجرا می شود.