آماده‌سازی، کاشت چمن و بهسازی فضای سبز در بلوار آیت الله ملکی تبریز

از سوی شهرداری منطقه ۲ تبریز، عملیات آماده‌سازی، کاشت چمن و بهسازی فضای سبز در بلوار آیت الله ملکی اجرا شده است.

به گزارش شهریار، توسط حوزه فضای سبز منطقه به منظور افزایش سرانه و توسعه فضاهای سبز شهری، در بلوار آیت الله ملکی عملیات آماده‌سازی، کاشت چمن و بهسازی فضای سبز این بلوار اجرا شده است.

بنا به اعلام حوزه فضای سبز منطقه، این عملیات برای بهسازی فضای سبز سطح حوزه منطقه ۲ همچنان در حال اجرا است.