فضای سبز شهری منطقه۶ برای بارش های زمستانی آماده می شوند

آغاز هرس ۶۰ هزار اصله درخت در معابر و بوستان های مرکز شهر تهران

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه۶، گفت: عملیات هرس و بازپیرایی ۶۰ هزار درخت در معابر و بوستان‌های بخش مرکزی شهرتهران آغاز شده است و تا ۱۵ اسفند ادامه خواهد داشت.

به گزارش شهرداران، به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه۶، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه۶، گفت: عملیات هرس و بازپیرایی ۶۰ هزار اصله درخت در معابر و بوستان‌های بخش مرکزی شهرتهران آغاز شده است و تا ۱۵ اسفند ادامه خواهد داشت.

حسن اختر دانش، با اشاره به اهمیت هرس درختان در این فصل افزود: هرس درختان در معابر و جنگل کاریهای قلب پایتخت، با هدف ایجادفرم مناسب، فراهم آوری شرایط بهینه رشد و تعادل بین شاخه و ریشه، هرس و فرم دهی می شوند.

معاون شهردار منطقه ادامه داد: در عملیات به زراعی درخت های بوستان ها و معابر، فعالیت هایی از قبیل جمع آوری خاک مازاد باغچه ها، پاکسازی، تقویت درختان با کود کمپوست گرانوله، کندوکوب، زیرو رو کردن خاک بستر باغچه های معابر و جنگلکاریهای سطح محدوده انجام شده است.

معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه۶ اظهار داشت: هرس درختان، درختچه ها، آرایش و زیباسازی فضاهای سبز شهری در مرحله ی اول در معابر اصلی، حاشیه ی شبکه های بزرگراهی، معابر فرعی و همچنین جنگل کاری های موجود در محدوده ی منطقه انجام شده و در مراحل بعدی نیز شاهد هرس درختان در بوستان سطح منطقه ، درختچه های رفیوژها و بلوارها هستیم.

اختر دانش در ادامه از اجرای عملیات به زراعی ۲۰۰ هزار متر مربع از فضاهای سبز شهری خبر داد و افزود: با انجام این فعالیت ها فضاهای سبز قلب پایتخت برای بارش های زمستانی آماده سازی می شوند.