شهردار منطقه 8 تبریز

آغاز مرمت خانه استاد شهریار

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه ۸، رضا جان فشان نوبری شهردار منطقه ۸ ضمن اعلام خبر فوق افزود:  طبق اعلام کارشناسان مرمت و  با توجه به استهلاک خانه تاریخی استاد شهریار و نفوذ نم به ستونهای این ساختمان، شهرداری منطقه ۸ مرمت و ساماندهی اساسی خانه استاد شهریار را بعد از اتمام فصل گردشگری […]

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه ۸، رضا جان فشان نوبری شهردار منطقه ۸ ضمن اعلام خبر فوق افزود:  طبق اعلام کارشناسان مرمت و  با توجه به استهلاک خانه تاریخی استاد شهریار و نفوذ نم به ستونهای این ساختمان، شهرداری منطقه ۸ مرمت و ساماندهی اساسی خانه استاد شهریار را بعد از اتمام فصل گردشگری تبریز و از اول مهر ماه آغاز خواهد نمود تا این خانه تاریخی را در شان استاد فقید ادبیات، استاد شهریار مرمت و ساماندهی نماید.
وی افزود:  عملیات مرمتی خانه استاد شهریار،  در راستای حفظ این مجموعه ی کم نظیر از صدمات احتمالی و زیبایی هرچه افزون تر آن توسط شهرداری فرهنگی تاریخی منطقه ۸ از اول مهر ماه  آغاز خواهد گشت.