آغاز دوره‌های آموزشی شهروندی «حفظ و مراقبت از گل و گیاه و ایجاد فضای سبز» در قم

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری قم گفت: دوره‌های آموزشی پرورش گل و گیاه و ایجاد و حفظ فضای سبز از اواخر اردیبهشت‌ماه سال جاری آغاز خواهد شد.

به گزارش شهرداران، به نقل از واحد خبر سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری قم، مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری قم گفت: دوره‌های آموزشی حفظ و مراقبت از گل و گیاه و ایجاد فضای سبز از اواخر اردیبهشت‌ماه سال جاری آغاز خواهد شد.

پیام جوادیان افزود: در حوزه آموزش و فرهنگ شهروندی حوزه فضای سبز طی سال‌های اخیر تفاهم‌نامه‌های متعددی با اداره کل فنی و حرفه‌ای، جهاد دانشگاهی، نظام‌مهندسی کشاورزی، کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان و مراکز علمی و کاربردی منعقد شده است.

وی ادامه داد: در سال جاری نیز دوره‌هایی با مشارکت جهاد دانشگاهی در مرکز آموزش سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری قم برگزار خواهد شد.

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری قم تصریح کرد: به دلیل اهمیت حفظ و گسترش فضای سبز سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری قم سه حوزه آموزشی را مدنظر قرار داده است.

جوادیان عنوان کرد: آموزش‌های شهروندی که بیشتر مرتبط با موضوع فرهنگ شهروندی است و آموزش کارشناسان در فضای سبز و کارشناسان ناظر مقیم، عالی و پیمانکاران در فضای سبز در سال جاری مانند سال گذشته آموزش‌های لازم را فرامی‌گیرند و امیدواریم نتایج خوبی در این بخش حاصل شود.

وی اضافه کرد: نگهداری فضای سبز مانند ایجاد آن حائز اهمیت است و باید در نگهداری صحیح و اصولی فضای سبز نهایت دقت انجام شود.