آغاز برنامه‌های پانزدهیمن قرار خدمت شهرداری تبریز در منطقه ۱

پنجمین قرار خدمت از دور دوم قرارهای خدمت شهرداری تبریز، در شهرداری منطقه ۱ برگزار می شود.

به گزارش شهریار، جلسه معاون خدمات شهری و اجرائی شهرداری تبریز به همراه عوامل این معاونت و همچنین معاونت خدمات شهری منطقه ۱ در این منطقه برگزار و ضمن جمع بندی قرار خدمت دور نخست، به احصای مشکلات و موانع و ارائه راهکارهای مناسب و همفکری در مورد مسائل جدید منطقه و محلات پرداخته شد.

بخش اول قرار خدمت، دیدار چهره به چهره همکاران و پرسنل شاغل در منطقه ۱ با شهردار تبریز است که مسائل و مشکلات خود را مطرح خواهند کرد.
در ادامه جلسه، اطلاعات جامعی از عملکرد شهرداری منطقه ۱ در خصوص مصوبات دور اول قرار خدمت به همراه گزارش تشریح  اقدامات عمرانی انجام یافته در پروژه ها، ارائه می‌شود.
دیدار عمومی با شهروندان ساکن در سطح منطقه ۱ و سپس حضور در منزل یکی از نخبگان علمی، ورزشی، قرآنی و فرهنگی به همراه شهردار تبریز برنامه‌های بعدی پنجمین قرار خدمت شهرداری تبریز در هفته جاری است.
بخش آخر دومین قرار خدمت شهرداری منطقه ۱ حضور در پنج محله چالش‌برانگیز این منطقه به همراه اعضای شورای اسلامی شهر تبریز خواهد بود.
پیش از این، دور نخست قرار خدمت در همه مناطق دهگانه شهرداری تبریز در راستای احصای مشکلات موجود و دیدار با اقشار مختلف مردمی برگزار شده بود و دور دوم قرار خدمت نیز با محوریت حضور در محلات در مناطق ۷ و ۴ و ۸ و ۶ برگزار شده است.