آغاز اجرای پروژه خط کشی گذرگاه عابر پیاده شهر قزوین

سرپرست سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت: با توجه به قرار گرفتن در آستانه بازگشایی مدارس، پروژه خط کشی طولی و عرضی معابر در قالب ستاد مهر آغاز شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین؛ مجتبی جانی اظهار کرد: گذرگاه های عرضی عابرپیاده نقش مهمی در افزایش ایمنی تردد دانش آموزان و عابران پیاده از عرض معبر و به تبع آن کاهش آمار تصادفات درون شهری ایفا می کند.
وی افزود: انجام این قبیل اقدامات شهر را برای تردد دانش آموزان در ایام سال تحصیلی آماده کرده و موجب می شودبتوانیم خدمات بهتری در حوزه حمل و نقل و ترافیک به دانش آموزان عزیز ارائه دهیم.

سرپرست سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین تصریح کرد: هر سال قبل از بازگشایی مدارس اقدامات متنوع ترافیکی از قبیل خط کشی، تعمیر وتعویض چراغ های راهنمایی، شست و سوی تابلوها و پل های عابرپیاده در قالب ستاد مهر انجام می شود

جانی خاطرنشان کرد: خط کشی عرضی معابر نیز با اولویت  مدارسی که در معبر اصلی و پرخطرقرار دارند آغاز شده و درحال انجام است.