آغاز آسفالت تراشی باند غربی زیرگذر حجتی تبریز

به منظور آسفالت اساسی باند غربی زیرگذر حجتی، تراش آسفالت این خیابان توسط شهرداری منطقه ۴ انجام شد.

به گزارش شهریار، در راستای مناسب سازی مسیر تردد و جلب رضایت شهروندان و بهینه سازی آسفالت معابر منطقه ۴، معاونت فنی و عمرانی منطقه آسفالت اساسی زیرگذر حجتی را در دستور کار قرار داده است.

بر این اساس آسفالت تراشی باند غربی زیرگذر حجتی در مساحتی بالغ بر چهار هزار متر مربع توسط اکیپ های معاونت فنی و عمرانی آغاز شده و پس از اتمام این مرحله، زیرسازی و سپس آسفالت ریزی آن انجام می پذیرد.

باند شرقی این زیرگذر، شهریور سال جاری آسفالت ریزی اساسی شده است.