آسفالت ریزی در مسیر خیابان آزادی در تبریز

شهردار منطقه ۷ تبریز از اجرای آسفالت ریزی در مسیر خیابان آزادی خبر داد.

به گزارش شهریار، محمد رشتبری در تشریح این خبر گفت: پس از اتمام عملیات تراشه برداری در مسیر کندرو از مسیر رسالت تا چهار راه لاله در خیابان آزادی عملیات آسفالت ریزی در این مسیر از دو روز گذشته آغاز شده است.
وی با بیان اینکه اجرای عملیات آسفالت ریزی در این مسیر به صورت اساسی و به صورت زیر و رویه اجرا می شود، اظهار کرد: طول این مسیر هشت هزار متر مربع بوده و در حال حاضر اکیپ های فنی عمرانی شهرداری منطقه درحال آسفالت ریزی لایه زیره هستند.
رشتبری میزان آسفالت توزیع آسفالت زیره را هزار و ۲۹۰ تن عنوان کرد و افزود: عملیات آسفالت ریزی زیره با توزیع هزار و ۲۹۰ تن آسفالت به پایان رسیده و در روزهای آتی نسبت به اجرای آسفالت ریزی لایه رویه اقدام خواهد شد.